الاخبار و فعالیت

دومین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی ایران
 24/06/2021

دومین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی ایران

دومین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی سلیمانیه افتتاح شد
 22/06/2021

دومین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی سلیمانیه افتتاح شد

فعالیت های سالانه نمایشگاه بین المللی سلیمانیه
 22/05/2021

فعالیت های سالانه نمایشگاه بین المللی سلیمانیه

امضای قرارداد نمایشگاه بین المللی پزشکی و تجهیزات پزشکی سلیمانیه
 17/02/2020

امضای قرارداد نمایشگاه بین المللی پزشکی و تجهیزات پزشکی سلیمانیه

به زودی

چند رسانه ای

الاعلام